Notice: Undefined index: category in /data1/www/duhajes.cz/subdomains/krouzky/akce,old.php on line 4

Notice: Undefined index: center in /data1/www/duhajes.cz/subdomains/krouzky/akce,old.php on line 5

Notice: Undefined index: showPlanned in /data1/www/duhajes.cz/subdomains/krouzky/akce,old.php on line 6

Zobrazit detail

id=391

kod=112942

nazev=29 Řešení rizikového chování žáků

misto=ZŠ Vidnava

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=20

prihlasky=18

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=800

popis=Seminář pouze pro kolektiv ZŠ Vidnava

datum_zahajeni=21.02.2022

datum_ukonceni=21.02.2022

dny_konani=21.02.2022 08:00 - 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=0

prihlaseni_online_odkaz=

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=327

kod=112929

nazev=22 DVPP ADHD (ADD)

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=40

prihlasky=31

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=0

popis=Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) - volné pokračování z října 2021
Praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe, informace, zkušenosti,rady. Rozvoj sociálních a emočních dovedností, pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě.
SEMINÁŘ JE HRAZEN Z PROJEKTU MAP II.
CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, ZŠ
LEKTOR: Mgr. Lenka Bínová
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=27.04.2022

datum_ukonceni=27.04.2022

dny_konani=27.04.2022 08:30 - 12:30

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/327

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=328

kod=112930

nazev=23 DVPP Prostorová představivost

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=40

prihlasky=31

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=0

popis=Rozvoj prostorové představivosti
Využívání her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi,koordinační cvičení, rozvoj dětí se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci MŠ a ZŠ (speciálně pedagogická péče, reedukační vedení, podpůrná opatření).
SEMINÁŘ JE HRAZEN Z PROJEKTU MAP II
CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, 1.ST.ZŠ, pedagogové volného času, vychovatelé
LEKTOR: Mgr. Lenka Bínová
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=27.04.2022

datum_ukonceni=27.04.2022

dny_konani=27.04.2022 13:30 - 17:30

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/328

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=329

kod=112931

nazev=24 DVPP Primární prevence on-line

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=20

prihlasky=3

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=660

popis=ZRUŠENO Možnosti realizace primární prevence on-line formou pro žáky ZŠ a SŠ
Distanční způsob kontaktu velice omezuje možnosti primární prevence, kterou mohou zajišťovat sami pedagogové v rámci třídnických hodin či komunitních kruhů prezenčním způsobem. Tento seminář by měl pomoci pedagogům v lepší inspiraci a konkrétním zajištění primární prevence pro žáky v on-line podobě,názorné ukázky konkrétních on-line preventivních aktivit,podmínky, struktura, názorné ukázky on-line aktivit.

CÍLOVÁ SKUPINA: ZŠ, školní kroužky, kluby, SVČ
LEKTOR: Mgr. Petr Halama
NEPLAŤTE, PO SKONČENÍ AKCE BUDE VYSTAVENA FAKTURA
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=10.05.2022

datum_ukonceni=10.05.2022

dny_konani=10.05.2022 14:00 - 17:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/329

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=330

kod=112932

nazev=25 DVPP Náplň práce a kompetence AP

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=30

prihlasky=17

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=0

popis=Náplň práce a kompetence asistentů pedagoga (AP)
Určeno pouze pro AP! Rozdíl mezi školním asistentem, asistentem pedagoga a osobním asistentem. Kvalifikační předpoklady. Pedagog x nepedagog. Může: učit žáky? suplovat pedagogy? udělovat opatření? mít dozor na chodbách? Co v případě,když si nebude vyhovovat se žákem (nebo pedagogem)?
AKCE JE HRAZENA Z PROJEKTU ŠPV II

CÍLOVÁ SKUPINA: AP, ŠA
LEKTOR: Mgr. Petr Halama
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=17.05.2022

datum_ukonceni=17.05.2022

dny_konani=17.05.2022 14:00 - 17:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/330

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=422

kod=112943

nazev=30 DVPP Komunikace s dětmi (UK)

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=30

prihlasky=0

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=500

popis=Jak komunikovat s dětmi o aktuálních náročných situacích (Ukrajina)
V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními informacemi k tématu komunikace s dětmi o strachu z nejistoty, z války a prožitých zátěžových situací. Na konkrétních příbězích si blíže představíme tříkrokový mechanismus, který nám může pomoci o těchto tématech autenticky komunikovat (schopnost naladit se na dítě, upřímné přijetí toho, co v nás náročné téma vyvolává a stanovení prvního kroku k žádoucí podobě komunikace). Představíme si i vhodné podoby aktivit určených pro posilování vztahů v třídním kolektivu a pro podporu bezpečné komunikace o aktuální zátěžové situaci.
Během semináře budou také představeny podpůrné materiály (infografiky) a konkrétní aktivity, jak s těmito materiály pracovat. Účastníci si sami na sobě vyzkoušejí seberegulační techniky, které je možné průběžně zařazovat během vzdělávacího procesu a tím pomoci žákům snižovat úzkostné stavy. Podstatná část semináře bude zaměřena na nenáročné psychohygienické metody, které mohou učitelé v průběhu dne využívat a pečovat tak o své důležité vnitřní zdroje (vstřícnost, kreativitu, vzájemnost, rozhodnost).

datum_zahajeni=19.05.2022

datum_ukonceni=19.05.2022

dny_konani=19.05.2022 13:00 - 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=0

prihlaseni_online_odkaz=

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=331

kod=112933

nazev=26 DVPP Hodnocení žáků s SVP

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=20

prihlasky=3

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=1210

popis=ZRUŠENO Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s aktuálními poznatky pedagogicko-psychologické praxe a legislativního pojetí podpůrných opatření žáků se SVP.

CÍLOVÁ SKUPINA: ZŠ, SŠ, vých.por., spec.ped.
LEKTOR:Mgr. Silvie Houšťavová
NEPLAŤTE, PO SKONČENÍ AKCE BUDE VYSTAVENA FAKTURA
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=26.05.2022

datum_ukonceni=26.05.2022

dny_konani=26.05.2022 09:00 - 15:30

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/331

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=382

kod=110103

nazev=T EXPEDICE 1. Fyzika

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=15

vek_do=19

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=1. FYZIKA - Vodní rakety a ovzduší nad Jeseníky
Anotace: Viděl jsi někdy vodní raketu? Naplníš jednoduše PET lahev vodou, natlakuješ ji a ona vyletí do vzduchu. Jak přesně to funguje? Jak se taková věc staví? Jak to udělat, aby vyletěla co nejvýš? Pokud bys chtěl najít odpovědi na tyto nebo podobné otázky, tak se přihlaš do této sekce. Společně budeme nejen stavět rakety, ale přiděláme na ně i měřící zařízení a budeme zkoumat kvalitu ovzduší v Jeseníkách.
Garantuje: Martin Švanda
Expert: RNDr. Stanislav Zelenda, konzultant: Martin Jurek, Ph.D.
Pedagogický doprovod: Mgr. Lenka Küschnerová
Pracují v: google classroom; google meet
Určeno pro badatele: 15 až 19 let (pouze pro žáky středních škol)
Počet míst: garant + 7 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/382

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=386

kod=110104

nazev=T EXPEDICE 2. Biologie

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=13

vek_do=19

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=2. BIOLOGIE - Vztahy mezi entomofilními rostlinami a hmyzími opylovači
Anotace: Záměr naší sekce bude navazovat na naše poznatky z loňského záměru Diverzita vs. diverzita, kde jsme studovali korelaci mezi výskytem hmyzu a rostlinnými společenstvy. Cílem výzkumu bylo zjistit návaznost, nikoliv ji však vysvětlit. Na T-expedici 2022 se tedy pokusíme zkoumat, proč některý hmyz saje na jedněch rostlinách, zatímco jiný hmyz na jiných, co je k tomuto vztahu donutilo, jak na to reagovaly dané rostliny. Od dlouhozobky přes čmeláka až k pestřenkám, nudit se určitě nebudeme. Takže si přichystejme své teorie a znalosti, sejdeme se v létě v Jeseníku!
Garantuje: Kristián Hubatka
Expert: Mgr. Martin Starý
Pedagogická doprovod: Bc. Iva Stará
Pracují v: google classroom; google meet
Určeno pro badatele: 13 až 19 let
Počet míst: garant + 7 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/386

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=387

kod=110105

nazev=T EXPEDICE 3. Chemie

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=15

vek_do=19

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=3. CHEMIE - Chemie a kosmetika
Anotace: Badatelským záměrem bude příprava vzorků kosmetických přípravků a jejich fyzikálně-chemické testování. Specializovali bychom se na fyzikálně-chemickou stabilitu emulzí. Badatelé si budou moci vyzkoušet práci v profesionální laboratoři firmy vyvíjející a vyrábějící kosmetiku, která je odtud distribuována do celého světa.
Garant: Michaela Holerová
Expert a pedagogický doprovod: Mgr. Ondřej Janík
Pracují v: google meet
Určeno pro badatele: 15 až 19 let (pouze pro žáky středních škol)
Počet míst: garant + 7 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/387

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=388

kod=110106

nazev=T EXPEDICE 4. Astronomie - geografie

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=14

vek_do=18

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=4. ASTRONOMIE - GEOGRAFIE - Temná místa v Jeseníkách a míra světelného znečištění
Anotace: Tma - tak samozřejmé slovo. Když zapadne slunce, končí den, začíná noc a bude tma. Ale kdy jste naposledy zažili opravdu černočernou tmu? Kolik hvězd vidíme z města a kolik z horského hřebene? Jeseníky stále patří k těm tmavějším místům v České republice. Nalezneme v nich ta nejtmavší místa a zjistíme míru světelného znečištění měřením z povrchu Země, ale i využitím družicových dat. Výsledná data zachytíme kartograficky. Prožíváme dobu, kdy stále víc smazáváme rozdíl mezi dnem a nocí. Proč bychom ve dne měli být na poli a v noci se ve tmě těšit tak akorát ze svitu hvězd? Takže nechodit do školy? Ne :-). A v noci nekoukat do mobilu? Ne :-). Ale jak to vybalancovat? A co příroda a její biodiverzita? Nedostatek tmy v noci je čím dál závažnější problém. Do problematiky světelného znečištění vás uvede a pokusí se vás do ní zblbnout Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a Martin Jurek z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Stanete se odborníky na tuto problematiku a ještě uděláte kus dobrého pro naší planetu. A taky zažijete dávku pravého jesenického dobrodružství a pohledů na hvězdnou oblohu.
Experti: Pavel Suchan a Martin Jurek, Ph.D.
Pedagogický doprovod: Mgr. Jana Hálová
Pracují v: google meet
Určeno pro badatele: 14 až 18 let
Počet míst: 8 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/388

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=389

kod=110107

nazev=T EXPEDICE 5. Divadlo

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=12

vek_do=17

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=5. DIVADLO - Jeseník v historickém dramatu
Anotace: Zajímá tě herectví, chtěl/a bys napsat vlastní scénku, kterou pak společně sehrajeme? Rád/a bys vypiloval/a svůj um v jevištním pohybu, rétorice a vystupování před obecenstvem, abys působil/a sebevědoměji a cítil/a se jistěji? Tak tohle je sekce přímo pro tebe! Ale to ještě stále není vše – dozvíš se také něco o historii Jesenicka. Přihlas se a zajisti si toto jedinečné místo. Budeme se na tebe těšit.
Garant: Martin Haikl
Expert: Vladislav Šulc
Pedagogický doprovod: Pavel Macháček
Pracují v: google meet
Určeno pro badatele: 12 až 17 let
Počet míst: garant + 7 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/389

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=390

kod=110108

nazev=T EXPEDICE 6. Botanika

misto=SPŠ Jeseník EMKO

lektor=Zuzana Laštovicová

lektor_telefon=605522028

lektor_email=lastovicova@seznam.cz

kapacita=8

prihlasky=8

pocet_nahradniku=0

vek_od=12

vek_do=15

vybaveni==viz instrukce

zahrnuto==

ujednani=

sraz=4.6. 16:00 - 16:15 SPŠ Jeseník

cena_vstup=0

popis=6. BOTANIKA - jedovaté rostliny kolem nás
Anotace: Jedovaté rostliny jsou všude kolem nás. Pokud je ale budeme dobře znát, nemusíme se jich obávat. Naopak můžeme proniknout do záhad jejich toxického světa plného různých silic, alkaloidů, nebílkovinných aminokyselin, glykosidů, polyacetylenů, terpenů, peptidů a rostlinných kyselin. Naučíme se vyhledávat informace o těchto rostlinách a zmapujeme jejich výskyt v našem bezprostředním okolí, v Jeseníku.
Pedagogický doprovod: Mgr. Jiří Štěpán Truneček
Expert a garant: Mgr. Ludmila Slezáková
Pracují v: google meet
Určeno pro badatele: 12-15 let (pouze pro žáky základních škol)
Počet míst: 8 badatelů
Strava i ubytování jsou po celou dobu pobytu zajištěny na hotelu M - SPŠ Jeseník.
Přihlášky: u zdravotní způsobilosti uveďte upozornění na zdravotní stav - dietu, léky, zdravotní omezení.
Informace:
Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zuzana Laštovicová vytvarnik@muzeumjesenik.cz T +420 775 454 702

datum_zahajeni=04.06.2022

datum_ukonceni=11.06.2022

dny_konani=04.06.2022 16:00 - 11.06.2022 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/390

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz

Zobrazit detail

id=333

kod=112935

nazev=27 DVPP Rizikové chování

misto=SVČ DUHA Jeseník

lektor=Ivana Jakubíková

lektor_telefon=720983862

lektor_email=jakubikova@duhajes.cz

kapacita=20

prihlasky=7

pocet_nahradniku=0

vek_od=0

vek_do=0

vybaveni==

zahrnuto==

ujednani=

sraz=

cena_vstup=1430

popis=Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
Kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zjišťování, předcházení a jednání s dětmi týranými, zneužívanými nebo zanedbávanými a dětmi s rizikovým chováním. Způsoby zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, ADHD, CAN, Fyzické a psychické týrání,spor o dítě,...

CÍLOVÁ SKUPINA: pedagogové ZŠ, SŠ, vychovatelé, metodik prevence, AP, VP
LEKTOR: PaedDr. Zdeněk Martínek
NEPLAŤTE, PO SKONČENÍ AKCE BUDE VYSTAVENA FAKTURA
U přihlašování v kroku 1.Přihláška vyplňte školské zařízení, které Vás vyslalo na akci.

datum_zahajeni=18.05.2023

datum_ukonceni=18.05.2023

dny_konani=18.05.2023 09:00 - 16:00

kontakt=

kategorie=

prihlaseni_online=1

prihlaseni_online_odkaz=https://duhajes.iddm.cz/detail/333

obrazek_nazev=

obrazek_popis=

obrazek=

obrazek_nahled=

obrazek_stazeni=

id_strediska=1

nazev_strediska=SVČ DUHA Jeseník

telefon_strediska=584 401 262

email_strediska=duha@duhajes.cz